Audyt sprawozdania finansowego w praktyce

Prawo w Polsce nakłada obowiązek przeprowadzania audytów na szereg firm, głównie z sektora bankowego. Obowiązek ten dotyczy również większych podmiotów, których obroty przekraczają określoną w przepisach kwotę. Dla wielu przedsiębiorców jest to stresujący, ponieważ nie wiedzą, jak w praktyce wygląda audyt sprawozdania finansowego. W tym artykule podpowiadamy, na co należy się przygotować.

Praktyczna strona audytu

Większość przedsiębiorców, którzy mają przed sobą pierwszy audyt finansowy obawia się tego. Tak wynika  z badań przeprowadzonych na właścicielach firm, które posiadają taki obowiązek. Obawy te najczęściej wynikają z braku wiedzy, jak dokładnie wygląda taki audyt.

W praktyce badanie sprawozdania finansowego można najczęściej podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap, określa się jako prace wstępne. Na tym etapie realizuje się następujące czynności:

 • Badanie systemu ewidencji jednostki – audytów sprawdza sposób rejestracji operacji gospodarczych. Dotyczy to również systemu kontroli wewnętrznej, a także rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Weryfikacja prawidłowości wykonywania procedur dot. ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług.
 • Kontrola, czy firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wykonuje usługi księgowe zgodnie ze sztuką.
 • Badanie, analiza oraz inwentaryzacja składników majątkowych.

W drugim etapie audytu sprawozdań finansowych (praca zasadnicze) realizowane są następujące czynności:

 • Weryfikacja prawidłowości wyceny aktywów oraz pasywów.
 • Badanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności.
 • Badanie prawidłowości sporządzenia informacji dodatkowej,
 • Badanie sprawozdania z działalności jednostki.

Za wykonanie obu procesów audytu sprawozdań finansowych odpowiada biegły rewident. W przypadku większych podmiotów, część zadań będzie wykonywanych przez jego asystentów, ale za koordynację i zarządzanie wszystkimi pracami odpowiada właśnie biegły rewident. To on finalnie publikuje raport po zakończonych pracach.

Co musi przygotować kontrolowany podmiot?

Przeprowadzany w firmie audyt wymaga również niewielkiego zaangażowania od przedsiębiorcy. Musi on zaangażować między innymi:

 • Głównego księgowego, a także jego asystentów w przypadku większej firmy – muszą oni pomagać kontrolerowi przez dostarczanie odpowiednich dokumentów i udzielanie informacji.
 • Osoby obsługującej firmę od strony księgowej, czyli przede wszystkim biuro księgowe lub podmiot zajmujący się outsourcingiem kadr i płac. Najlepiej jeśli przedstawiciel takiego podmiotu jest na miejscu.
 • Wymagana jest również obecność prezesa, zarządu lub osób zarządzających firmą.

Jak widać audyt sprawozdania finansowego nie jest niczym strasznym. Wystarczy odpowiednie przygotowanie, żeby cały proces przebiegł szybko oraz sprawnie. Warto pamiętać, że zadaniem audytora nie jest wskazanie błędów, a raczej ocena obecnego stanu rzeczy. Takie badanie może wiele poprawić w działalności firmy – należy zatem podejść do tego z otwartą głową i chęcią pomocy.