IT

Nowa technologia informatyczna OVS

Nowa technologia informatyczna OVS

Nowa technologia informatyczna OVS

Obecnie informatycy pracują nad nową technologią informatyczną OVS (Open Virtual Software), która umożliwi szybkie tworzenie dowolnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie biznesem i administracją. Ta nowa technologia ma pokonać wszystkie zasadnicze problemy wynikające przy stosowaniu powszechnie wykorzystywanej „relacyjnej technologii baz danych”
Technologia OVS stanowi nowatorskie rozwiązanie w skali światowej, które stwarza zupełnie nową jakość i nowe możliwości na rynku IT. Technologia informatyczna OVS zapewni możliwość niezwykle szybkiego tworzenia przez zaledwie kilkuosobowe zespoły dowolnych systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie administracją i biznesem, bieżącą aktualizację eksploatowanych systemów informatycznych i pełne dostosowanie systemów do potrzeb indywidualnego użytkownika. Technologia ta rozwiąże wszystkie problemy, które wynikają ze stosowania baz relacyjnych opartych na obecnie wykorzystywanych technologiach i narzędziach, które służą do tworzenia aplikacji użytkowych dla biznesu i administracji.
Firma dysponująca tą technologią będzie w stanie zdominować światowy rynek aplikacji klasy ERP i rynek aplikacji tworzonych dla administracji w szerokim znaczeniu tego słowa. Powszechne zastosowanie tej technologii w gospodarce konkretnego kraju może przynieść w skali jednego roku miliardowe oszczędności.